hello!

Regulamin sklepu


1. PRZEDSIĘBIORCA
Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.luckyu.pl (zwany dalej Sklep internetowy) jest Dorota Jasińska (zwana dalej Sprzedający), przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LUCKYU DOROTA JASIŃSKA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, numer NIP 581-168-52-47 numer REGON 364655259, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul.St.Batorego 2a/b/9 80-251 Gdańsk, powiat Gdańsk, województwo pomorskie.

2. WARUNKI OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich zamówień złożonych przez osobę kupującą Towary (zwaną dalej Klient) oferowane przez Sklep internetowy.
2. W ofercie Sklepu internetowego znajdują się rzeczy ruchome mogące być przedmiotem umowy sprzedaży (zwane dalej Towary) do sprzedaży, których Sprzedającemu przysługuje prawo. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie internetowym są uszyte według autorskiego projektu Sprzedającego.
3. Wszystkie oferowane przez Sklep internetowy Towary są fabrycznie nowe.
4. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Zamówienia mogą składać jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.
6. Dostępność produktów na stronie www.luckyu.pl w danym momencie nie wskazuje ani nie jest gwarancją, że te produkty będą dostępne zawsze. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży dowolnego produktu w każdym momencie.
7. Zdjęcia Towarów umieszczone na stronie Sklepu internetowego służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Towary, ich skład, oraz kolor są zaprezentowane na stronie www.luckyu.pl przy użyciu wszelkich możliwych starań mających na celu jak najwierniejsze ich odwzorowanie. Sposób wyświetlania koloru Towarów zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu. Sprzedający nie gwarantuje, że komputer, monitor lub urządzenie mobilne, używane przez Klienta do przeglądania strony Sklepu internetowego wiernie odwzoruje kolory.
8. Klienta obowiązuje wersja Regulaminu dostępna na stronie www.luckyu.pl w momencie składania zamówienia.

3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.luckyu.pl 7 dni w tygodniu, realizowane natomiast w dni robocze.
2. Towary znajdujące się w ofercie sklepu internetowego są szczegółowo opisane. Opis towarów zamieszczony na stronie internetowej zawiera informacje dotyczące właściwości Towaru, t.j. jego cenie, materiale, z którego jest wykonany etc.
3. Składając zamówienie Klient wybiera Towar w sposób właściwy dla danej rzeczy. W szczególności dokonując wyboru rozmiaru, koloru, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów.
4. Po dokonaniu wyboru Towaru, należy kliknąć ikonę „do koszyka”.
5. Wybrane Towary są przenoszone do koszyka, którego ikona znajduje się na pasku u góry strony. Kliknięcie przycisku „pokaż koszyk” uruchamia stronę pokazującą wszystkie Towary znajdujące się w koszyku.
6. Po wybraniu opcji „potwierdź zakup” uruchomi się strona gdzie należy dokonać wyboru sposobu płatności, sposobu dostawy, oraz dane niezbędne do wysyłki Towaru.
7. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta, dostępnego na stronie formularza zamówienia.
8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on na adres e-mailowy podany w danych logowania, e-mail potwierdzający wpłynięcie zamówienia Klienta. W treści wiadomości będzie podany zindywidualizowany numer zamówienia, umożliwiający m.in. uzyskanie informacji na temat stanu realizacji zamówienia.

4. CENY I PŁATNOŚCI

1.Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich lub w Euro i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Do ceny towaru należy doliczyć koszt dostawy, której wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta, a wszelkie zmiany cen oraz akcje promocyjne lub wyprzedażowe wprowadzone przez Sklep internetowy po złożeniu zamówienia nie spowodują zmiany ceny zamówionych towarów.
2.Sklep internetowy akceptuje następujące metody płatności:
    a)    za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Paypal
    b)    przelew bankowy
    c)    Transferuj.pl
3.W przypadku wybrania jako formy płatności za towar przelewem bankowym lub  przez system PayPal lub Transferuj.pl, dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek Sprzedającego lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu  PayPal.pl lub Transferuj.pl) w ciągu 3 (trzech) dni roboczych, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, umowa nie zostanie zawarta, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie

5. DOSTĘPNOŚĆ ZAMÓWIONYCH TOWARÓW
Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.
W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.
W karcie produktu udostępniana jest Klientom informacja o pełnym zakresie rozmiarów – rozmiary aktualnie niedostępne również znajdują się na tej liście, jednakże są wyraźnie oznaczone innym niż rozmiary dostępne kolorem. Produktu w rozmiarze niedostępnym nie można dodać do koszyka.
W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach (np. częściowa realizacja, pełna realizacja, lecz związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bez negatywnych skutków dla Klienta).

6. DOSTAWA
1. Dostawy towaru realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej a także za granicą wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
2. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu – w przypadku przesyłki opłacanej przy odbiorze. W przypadku płatności za towar przelewem bankowym lub płatności kartą płatniczą przez system PayPal – po potwierdzeniu wpłynięcia 100% należności za zamówienie na konto Sklepu internetowego. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient dokonał wyboru spośród dostępnych opcji dostawy, Sklep internetowy zobowiązuje się do przekazania Towaru kurierowi w terminie do 7 dni roboczych, od poprawnego złożenia zamówienia lub, w przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia, do poinformowania Klienta o braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w takim terminie. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

7. UMOWA SPRZEDAŻY
Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.luckyu.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

8. ZWROT RZECZY – ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny i zwrócić towar w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
2. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie przez Klienta, przed upływem ww. terminu oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od umowy.
3. Zwracany produkt wraz z formularzem zwrotu i dowodem zakupu, należy odesłać na adres: LUCKYU DOROTA JASIŃSKA ul.St.Batorego 2a/b/9 80-251 Gdańsk
4. Formularz odstąpienia udostępniony jest w Sklepie na stronie www.luckyu.pl  oraz stanowi załącznik do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
5. Zwracany Towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że Towar nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem). Ponadto Towar powinien posiadać wszystkie metki i etykiety.
6. Klient otrzyma zwrot ceny za zwracany Towar.
7. Klient ponosi koszty zwrotu Towaru. Formularz zwrotu towaru: https://linkd.pl/zspe


9. REKLAMACJE

1. Każda rzecz kupiona w Sklepie internetowym może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z umową.
2. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
3. Reklamację można złożyć drogą pocztową. W przypadku złożenia reklamacji, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia.
4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, po jej uznaniu, zostaną zastosowane reguły określone w przepisach prawa. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia i następnie w przypadku zasadności wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany stan magazynowy), zwróci cenę wadliwego towaru. W przypadku, gdy Sprzedający dokonuje zwrotu ceny za wszystkie towary wchodzące w skład danego zamówienia, Sprzedający zwróci Klientowi również koszty wysyłki towaru ze sklepu do Klienta, jeżeli Klient był nimi obciążony i zostały one uiszczone przy zamówieniu. Za wspólną zgodą Klienta oraz Sprzedającego możliwa jest także, wymiana reklamowanego towaru na inne dostępne w sklepie towary. Formularz zwrotu towaru
5. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji i zwrotu Towaru.

10. WŁASNOŚĆ PRAW
Wszystkie prawa własności intelektualnej, takie jak znaki towarowe i symbole praw autorskich na stronie www.luckyu.pl są własnością Sprzedającego. Jakiekolwiek wykorzystanie strony www.luckyu.pl lub jej zawartości, w tym kopiowanie lub przechowywanie tej zawartości – częściowo lub w całości – w celu innym niż prywatny i niekomercyjny, jest zakazane bez wcześniejszego uzyskania zgody Sprzedającego.

11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Sprzedajacego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy – Sprzedającego.
3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający z siedzibą w Gdańsku pod adresem: ul. St. Batorego 2a/b/9 80-251 Gdańsk Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Jeśli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana za niedozwoloną lub nieważną przez jakikolwiek sąd lub urząd regulacji, jego pozostałe zapisy nadal będą obowiązywać.
2. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
4. Wszystkie zdjęcia produktów są własnością Sprzedającego i zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zabrania się ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedającego.
5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).x