hello!

Polityka Prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI LUCKYU

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez sklep internetowy LUCKYU pod adresem internetowym www.luckyu.eu (zwany dalej „Sklepem internetowym”), który jest prowadzony przez LUCKYU DOROTA JASIŃSKA, numer NIP 581-168-52-47 numer REGON 364655259 adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. St. Batorego 2a/b/9 80-251 Gdańsk, powiat Gdańsk, województwo pomorskie.

1. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest LUCKYU DOROTA JASIŃSKA, numer NIP 581-168-52-47 numer REGON 364655259, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. St. Batorego 2a/b/9 80-251 Gdańsk, powiat Gdańsk, województwo pomorskie.
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży zawieranych poprzez składanie zamówień w Sklepie internetowym, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej ze Sklepu internetowego, a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
3. Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe w Sklepie internetowym przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.
4. Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
5. Każdej osobie korzystającej ze Sklepu internetowego przysługuje prawo kontroli przetwarzania jej danych osobowych. W związku z tym może wystąpić do LUCKYU z wnioskiem o udzielenie jej informacji w zakresie określonym w art. 32 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

2. Zabezpieczenie danych osobowych

Ochrona informacji prywatnych dotyczących klientów Sklepu Internetowego jest dla niego sprawą najwyższej wagi, w związku z czym dokłada wszelkich starań, aby klienci mogli czuć się bezpiecznie przeglądając stronę serwisu. Polityka prywatności dotyczy wszelkiego rodzaju informacji prywatnych i danych osobowych zebranych za pośrednictwem strony internetowej w celach dla których są one zbierane i przetwarzane. LUCKYU gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych danych osobowych.
W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony danych osobowych osoby korzystające ze Sklepu internetowego zobowiązane są do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w Sklepie internetowym. Osoby korzystające ze Sklepu internetowego ponoszą odpowiedzialnością za udostępnienie osobom trzecim loginu i hasła służących do zalogowania się w Sklepie internetowym.
LUCKYU przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182) oraz przepisów wykonawczych. LUCKYU stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

3. Pliki cookies

LUCKYU używa w związku z prowadzeniem serwisu Sklepu internetowego plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb klienta. Ustawienia dotyczące cookies każdy klient zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu.

x